Logo Unii Europejskiej i Funduszy unijnych

SUMARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Zakup innowacyjnego urządzenia do drukowania masek faktur w celu podniesienia konkurencyjności usług firmy SUMARIS"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Realizacja projektu umotywowana jest potrzebą rozwoju przedsiębiorstwa i uzyskaniem pozycji głównego przedsiębiorstwa na rynku w zakresie produkcji folii do form. Realizacja projektu znacznie przyczyni się do osiągnięcia celów rozwojowych przedsiębiorstwa poprzez rozszerzanie oferty firmy o nowe usługi, wprowadzanie nowych technologii, pozyskiwanie coraz większej liczby klientów, fachowej i najlepszej jakościowo obsługi klientów oraz wzrost zatrudnienia.

Planowane efekty

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja urządzenia wraz z oprogramowaniem do fakturowania form (ozdabianie przedmiotów o gładkiej powierzchni np. powierzchnią chropowatą lub określonym wzorem np. drewna). Urządzenie znacznie ulepszy proces produkcji. Dzięki nowo zakupionemu urządzeniu zmienią się procesy związane z produkcją folii do form. Zmiana procesu będzie bardzo zauważalna, zmniejszy się czas oczekiwania na otrzymanie folii do form. W chwili obecnej okres oczekiwania od momentu wysłania projektu do otrzymania folii do form trwa ok 14 dni, po realizacji projektu ok 1 dzień, lub nawet parę godzin. W związku z tym zmniejszy się czas oczekiwania klienta na odbiór produktu. Powstanie nowa usługa tzw. Rapid Prototyping, która pozwoli na wykonywaniu projektu graficznego folii do form podczas spotkania z klientem, ewentualne uwagi, poprawki i korekty będą wnoszone na miejscu. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa usługa - prototypowanie faktur 3D oraz ulepszony zostanie proces drukowania masek do form

Wartość projektu: 1 174 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 429 750,00 PLN
ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Sumaris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa projektu pt.

"Zakup innowacyjnego urządzenia do drukowania masek faktur w celu podniesienia konkurencyjności usług firmy SUMARIS Sp. Z o.o. Sp. K."

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.5.2 "Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu", zapraszamy do składania ofert:

Na dostawę urządzenia do drukowania folii (maski) do fakturowania form

Szczegóły w pliku do pobrania na dole strony.

Termin składania ofert: do 14 października 2016 na adres m.birenbaum@sumaris.pl

Plik: zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe

Plik: Załącznik nr 1 oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych.doc

Załącznik 1

Plik: Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy.doc

Załącznik 2
Informacja o wyniku postępowania
information about result of the proccedings
Zeskanowany dokument:Informacja o wyniku postepowania